Waterbeleid
‘Tot voor kort was ons waterbeleid gericht op het zo snel mogelijk wegvoeren van overtollig regenwater’ vertelt Statenlid Arjan Hof van de ChristenUnie. ‘Dat is echt niet meer van deze tijd’. In de waterschappen zijn traditiegetrouw de boeren flink vertegenwoordigd. Bij een te hoge grondwaterstand loopt de oogst schade op en daardoor de boer inkomsten mis. Waterbeheer organisaties moeten forse schadevergoedingen betalen aan de boer die door te veel water z’n land niet kan bewerken of de oogstopbrengst ziet afnemen.

Waterbeheer
De ChristenUnie wil van het provinciale college weten in hoeverre de keuze voor waterafvoer politiek of financieel wordt beïnvloed. Los daarvan kan de vraag gesteld worden of het water in de ondergrond überhaupt wel door de boeren zelf op peil gehouden moet worden.

De ChristenUnie vindt dat het helder moet worden wat toekomstbestendig waterbeheer in Overijssel voor effect kan hebben op de natuur en de landbouw, juist ook in relatie tot de klimaatuitdagingen waarvoor we staan. Hof ziet zijn gestelde vragen aan Gedeputeerde Staten als een opening van een lastige maar noodzakelijke discussie.