Ook Statenlid Sybren Stelpstra is erg onder de indruk van de melding dat er mensen zijn die vanwege slechte luchtkwaliteit zich gedwongen voelen te verhuizen.

Stelpstra vraagt onder andere: “Is Gedeputeerde Staten bereid om de inwoners van Overijssel een zichtbaar beeld te geven van de luchtkwaliteit in hun eigen omgeving? Zijn er cijfers bekend van aantallen mensen met een longziekte in Overijssel?”

Dit en andere vragen zijn aan Gedeputeerde Staten gestuurd met als doel meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de lucht in Overijssel en, als blijkt dat daar een probleem mee is, wat de provincie kan doen om de kwaliteit te verbeteren.