Vergeleken met 2018 daalden de vangsten in totaal van 15.645 naar 12.721. Een daling van afgerond 19 procent. Dit betekent dat de waterschappen de populatie steeds beter onder controle krijgen. Door het binnenland van Nederland muskusratvrij te houden, is het risico op graafschade in dijken en oevers minimaal. Zo blijft de waterveiligheid verzekerd.

In juni 2019 is tijdens een ledenvergadering van de unie van waterschappen besloten om de muskusrattenpopulatie in Nederland terug te dringen tot aan de grens met Duitsland. Met deze aanpak willen de waterschappen het binnenland van Nederland muskusratvrij krijgen. Het duurt ongeveer twaalf tot vijftien jaar om dat te bereiken.