Deze dag heeft dit weekend plaatsgevonden. Dit was op zaterdag 28 september. Er waren verschillende activiteiten op allerlei terreinen. Ook waren er bezigheden die ten goede kwamen vaan de IJssel zelf.