Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen dit jaar was er geen sprake van een vrij toegankelijk stemlokaal. Deze bevond zich  in een ruimte op het perron dat alleen toegankelijk is via de toegangspoorten van de NS. “Niet erg praktisch voor alle busreizigers en andere passanten die het station graag gebruiken om hun stem uit te brengen.” aldus Tjoek Korenromp.

Bij de Europese verkiezingen was het helemaal niet mogelijk op het station een stem uit te brengen. “We kregen ter plekke veel commentaar en klachten van inwoners die graag voor hun werk een stem wilden uitbrengen. Sommigen waren ook niet op tijd terug om alsnog hun stem uit te brengen waardoor ze helemaal niet meer konden stemmen.” vertelt Korenromp. 

De fractie van D66 Deventer wil graag kunnen vertrouwen op een vrij toegankelijk stemlokaal bij het station en wil weten of de klachten ook zijn doorgedrongen bij het Deventer college en welke maatregelen ze gaan treffen om voor volgende verkiezingen wel een vrij toegankelijk stemlokaal te realiseren.