D66 dient daartoe tijdens de Statenvergadering van 20 juni a.s. een motie in. Een woordvoerder van de partij: “De provincie kwam in 1528 onder het bewind van de bisschop van Utrecht vandaan en werd een gewest van de Nederlanden. Vanaf dat moment gingen de Staten van Overijssel hun besluiten vastleggen. Het is interessant deze informatie voor het publiek toegankelijk maken. Want we weten nu niet waar de Staten zich druk over maakten en wat ze besloten.”

Bommen Berend

Heel veel verzoeken van inwoners kwamen terecht bij de Staten: “Zo vroegen twee vissers uit Giethoorn of ze in het Giethoornse Meer naar de kerkklok mochten dreggen. Die zou nl. in een winter door troepen van Bommen Berend zijn gestolen, maar tijdens het vervoer over het meer door het ijs zijn gezakt.” Tientallen verhalen als deze liggen verborgen in honderden boekdelen die in het archief van Deventer, Kampen in het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle worden bewaard. “Lukraak doornemen van al die boekdelen is onbegonnen werk”, aldus de D66-fractie.

Vrijwilligers

Maar er is een oplossing, in het Amsterdamse stadsarchief speelt een soortgelijke project: ‘Alle Amsterdamse Akten’. Tientallen vrijwilligers schrijven een korte samenvatting van de akten en maken er een inhoudsopgave bij. Ze doen daarbij verrassende ontdekkingen die via de media naar buiten worden gebracht. De Amsterdammers krijgen zo tijdens de uitvoering allerlei wetenswaardigheden over de geschiedenis van hun stad te horen.

Deze werkwijze (via crowdsourcing) stelt D66 ook voor voor de besluiten van het provinciaal bestuur van 1528-1813. In het jubileumjaar (2028) moet het klaar zijn: “Met ontsluiting van deze bron kan een nieuwe geschiedenis van Overijssel worden geschreven.”