Met dit initiatiefvoorstel wil D66 enerzijds bewustwording en gedragsverandering stimuleren. En zo voorkomen dat plastic – ondanks de verbeterde inzameling – niet opgeruimd wordt en verdwijnt op plaatsen waar het niet hoort. Anderzijds beoogt dit voorstel het meer circulair maken van plastic. Dat houdt in dat plastic niet langer gezien wordt als afvalproduct, maar juist als grondstof die hergebruikt kan worden.

Wybren Bakker: ”De komende jaren verdubbelt het gebruik van plastic. Het ‘vergezicht’ van dit initiatiefvoorstel is dat plastic maximaal als grondstof wordt benut en we Overijssel als ‘mijn’ kunnen zien, waar plastic waarde heeft. Er is veel kennis bij bedrijven (Overijssel heeft de grootste kunststof industrie van Nederland) en bij afvalverwerkende en innovatieve organisaties in onze regio’s. Met ondersteunend beleid van de Provincie kunnen gezamenlijk kansen omgezet worden in daden én nieuwe banen.”

Dit initiatiefvoorstel kwam met input van vele verschillende partners tot stand en werd vandaag positief ontvangen in de Statenvergadering. Binnenkort is er een bijeenkomst met Statenleden en veldpartijen om te komen tot nieuw beleid.

 

Milan Keskin