De twaalf D66-provincielijsttrekkers presenteren vandaag hun landelijke klimaatplan. De partij wil in totaal 5,3 miljard euro investeren in o.a. schone energie, laadpalen, warmtenetten, buurtbatterijen, duurzaam openbaar vervoer, onderwijs en isolatie van huur- en koophuizen. D66 heeft daarbij oog voor een eerlijke verdeling van lasten en lusten.  

De Overijsselse lijsttrekker Wybren Bakker: “We doen in onze provincie, samen met inwoners en bedrijven, al veel: we wekken schone energie op, plaatsen laadpalen om te kunnen rijden in elektrische auto’s en bij aanbestedingen gaan we voor duurzaam en helpen wij bedrijven bij innovaties. D66 ziet volop mogelijkheden om nog meer aan de dreigende klimaatcrisis te doen. Want de aarde wacht niet. Ook in onze provincie moeten we extra bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Dat doen we met concrete plannen.” 

 Voor Overijssel betekent dat o.a.:  

  1.  Alle inwoners helpen, ook met een smalle beurs: iedereen verdient een goed klimaat, in de woning en daarbuiten. (isolatie, verwarming, koeling). Dat doen we door fondsen en/of leningen beschikbaar te stellen, voor iedereen die dat nodig heeft. 
  2. Extra provinciaal geld voor de projecten ‘asbest eraf en zon erop’ 
  3. Waterstofstations in cirkels van 100 kilometer zodat voertuigen op waterstof makkelijker te gebruiken worden
  4. Ruim 1100 km extra fietssnelwegen, met zonnepanelen eronder 
  5. 1.1. miljoen extra bomen planten, voor iedere inwoner van Overijssel één, om de CO2-uitstoot terug te dringen.  

 

Daarnaast hebben de Democraten nog 23 bestemmingen voor het geld, o.a. meer windmolens, innovatiebudget voor universiteit en hogescholen, etc.

Meer info: https://overijssel.d66.nl/