D66 Overijssel geeft het plan te steunen stemmen omdat op grond van recente informatie vanuit Gedeputeerde Staten is te constateren dat in Nederland een groei van 12% van geitenhouderrijen ontstaat. Die zal ook o.a. in Overijssel plaatsvinden. De partij concludeert dat dit een te forse toename is.

Als er één geitje bij komt moet dat bedrijf er ook van één af. Een forse maatregel voor de boeren. Dat is zwaar voor ondernemers die juist meewerken aan verduurzaming van de sector en zich wel hebben kunnen houden aan natuurlijke ontwikkelingen binnen de gegunde vergunningsruimte. D66 is blij met de inzet van het kwaliteitsteam en heeft bevestigd gekregen dat de inzet daarvan door zal gaan bij lopende zaken.

De geitenstop geldt vanaf 28 september 2018. Bedrijven die voor die datum een vergunning hebben aangevraagd vallen hier niet onder. Ook geldt de stop niet voor bedrijven met minder dan 10 geiten bijvoorbeeld kinderboerderijen.

D66 Overijssel geeft het plan te steunen stemmen omdat op grond van recente informatie vanuit Gedeputeerde Staten is te constateren dat in Nederland een groei van 12% van geitenhouderrijen ontstaat. Die zal ook o.a. in Overijssel plaatsvinden. De partij concludeert dat dit een te forse toename is.

Als er één geitje bij komt moet dat bedrijf er ook van één af. Een forse maatregel voor de boeren. Dat is zwaar voor ondernemers die juist meewerken aan verduurzaming van de sector en zich wel hebben kunnen houden aan natuurlijke ontwikkelingen binnen de gegunde vergunningsruimte. D66 is blij met de inzet van het kwaliteitsteam en heeft bevestigd gekregen dat de inzet daarvan door zal gaan bij lopende zaken.

De geitenstop geldt vanaf 28 september 2018. Bedrijven die voor die datum een vergunning hebben aangevraagd vallen hier niet onder. Ook geldt de stop niet voor bedrijven met minder dan 10 geiten bijvoorbeeld kinderboerderijen.