In Deventer ging Wybren in gesprek met netwerkorganisatie DEV&TER “Jong voor de Toekomst” die hem feestelijk ontvingen op zijn laatste stop met een glas bubbels. DEV&TER probeert jongere generaties een stem te geven in het bedrijfsleven en politiek-bestuurlijke landschap. Ze zoeken en leggen daarbij de verbinding op met de oudere “gevestigde orde”. Dat is een boodschap waar Wybren en D66 zich in kunnen vinden. Daarom is gesproken over hoe jongeren betrokken kunnen worden bij besluitvorming in hun eigen stad. Waar beiden het over eens zijn is dat er een ingang moet zijn waardoor jongeren hun stem kunnen laten gelden. Benadrukt wordt bijvoorbeeld het belang van de jongerenraad van de Provinciale staten. Soms is er echter een drempel om die stem te laten gelden. DEV&TER is daarom een laagdrempelig alternatief en is nu al regelmatig gesprekspartner voor de gemeente en andere organisaties. Beide initiatieven zijn belangrijk omdat ze infrastructuur vormgeven waardoor jongeren hun belangen en wensen kenbaar kunnen maken. 

Zo is er in samenwerking met studenten van Saxion Hogeschool een onderzoek gedaan naar de mate waarin studenten die op het punt staan om af te studeren belang hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vivian Wiggers heeft met haar onderzoeksgroep onderzocht hoe belangrijk het is dat werkgevers de Sustainable Development Goals naleven. Het overgrote deel van de potentiele werknemers blijkt veel waarde te hechten aan bijvoorbeeld gelijkheid op de werkvloer, duurzaamheid en inclusiviteit. Uitkomsten die volgens Wybren Bakker serieus genomen moeten worden en waar ook de provincie en de rijksoverheid een aandeel in kunnen hebben. “Het is een goed idee om beleid te toetsen aan de hand van Sustainable Development Goals, zodat we een beter perspectief hebben voor de lange termijn en de belangen van jongeren in acht nemen.” 

Wybren neemt de zorgen en kansen mee in zijn ‘fietstas’ richting Den Haag mocht hij verkozen worden en anders naar de Provinciale Staten. “Het is belangrijk dat naar alle mensen in onze provincie wordt geluisterd. Ik blijf opkomen voor de signalen van onze inwoners in de Staten en ga dat hopelijk ook doen in de Tweede Kamer.” Meer weten over DEV&TER of Wybren Bakker kijk op: https://deventerjong.nl en https://wybrenbakker.nl