De aanvankelijke initiatiefnemer van de reanimatiecursus was Luuk Brouwers, die tijdens het afgelopen EK een ‘besefmoment’ had. “We weten natuurlijk allemaal wat er afgelopen zomer met Christan Eriksen is gebeurd”, begint hij. “Dat heeft me aan het denken gezet. Als selectie ben je zó vaak samen met elkaar en zou het een fijn idee zijn dat de spelers om je heen weten hoe je moet reanimeren. Ik heb mijn idee voorgelegd aan de rest van de selectie en aan de medische staf: allemaal vonden ze het een goed idee.’’ 

Vorige week vond de cursus plaats. “Daarin hebben we geleerd hoe je moet reanimeren en hoe de AED (Automatische Externe Defibrillator, red.) werkt”, vertelt Brouwers. “Het is zo’n kleine moeite om het allemaal te leren. Het duurt maar twee uurtjes, maar je kan er echt een leven mee redden. Eigenlijk moet het een ‘must’ zijn voor iedereen om zo’n reanimatiecursus te volgen.”