De cursus Betrokken Omgeving geeft handvatten aan mantelzorgers om een goed evenwicht te vinden tussen zorgen voor de naaste en zorgen voor zichzelf om psychische overbelasting te voorkomen. De cursus wordt georganiseerd door Impluz in samenwerking met Carinova en start op maandag 25 februari van 13.30 – 15.30 uur, en bestaat uit 4 bijeenkomsten. 

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Door de veranderingen in de zorg wordt er verwacht dat de naasten meer inspringen. Het komt regelmatig voor dat mantelzorgers daarbij teveel hooi op hun vork nemen, wat kan leiden tot fysieke en psychische klachten. Een goede balans bij de mantelzorger zelf van de draaglast en draagkracht is dan van groot belang. Zodat de mantelzorger zelf niet uitgeblust raakt. 

Om de mantelzorgers met stress- en spanningsklachten te ondersteunen organiseert team ggz-preventie de cursus Betrokken Omgeving in Deventer. In de cursus worden handvatten gegeven en ervaringen gedeeld. Voor de deelnemers zijn er geen kosten aan verbonden.
Aanmelden kan tot  18 februari. 

Geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen bij het secretariaat:
info@impluz.nl of 0570-604 900. Direct aanmelden voor de cursus kan via www.impluz.nl