Cultuurstad Deventer heeft maar liefst vijf fondsen die elk op eigen wijze juist de lokale culturele initiatieven ondersteunen: Deventer Cultuurclub, Jeannette Hollaarfonds, Rudolf H. Schmidtfonds, Stichting Erven Witteveen en Stichting Wesselings-Van Breemen. Zij hebben de handen ineengeslagen en de prijs verdubbeld van 2000 naar 4000 euro.
Met de CultuurTalentprijs geven zij de komende jaren aanstormend professioneel talent een extra steuntje in de rug zich verder te ontwikkelen. De prijs kan worden toegekend aan een persoon, groep van personen of organisatie, afkomstig uit de gemeente Deventer.

Kunstcircuit Deventer organiseert, ondersteunt de fondsen en stelt de adviescommissie samen die in het eerste kwartaal van 2021 gaat beslissen over de nominaties en vervolgens de winnaar. Kandidaten kunnen vanaf 15 december worden voorgedragen.  Voor meer informatie over de CultuurTalentprijswww.kunstcircuit.nl / cultuurtalentprijs@kunstcircuit.nl