Het rommelt al enige tijd rond de nieuwe Cultuurvisie van het college. De visie, genaamd ‘Groeien en Bloeien’, geeft voor de komende vijf jaar invulling aan het budget voor de cultuursector. Het DOC is op zich niet ontevreden over de uitgangspunten van de Cultuurvisie, maar voorziet grote problemen bij de uitvoering.

Juist de afgelopen periode zijn er financiële problemen in de sector. Zo heeft de Deventer Schouwburg meer geld nodig en is een verbouwing van het Burgerweeshuis noodzakelijk. In een aparte brief laat directeur Rob ten Hove van MIMIK weten dat het budget voor de exploitatie van de organisatie in het nieuwe pand van de Viking volstrekt onvoldoende is.

In de brief van het DOC wordt erkend dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden, maar de wijze waarop is volgens het DOC onvoldoende overlegd. ‘Er is niet gekozen voor een conceptversie en een indringend ‘gesprek met de stad’ waardoor een gezamenlijk, gedragen visie ontstaat. Dit staat haaks op de wijze waarop overheden vandaag de dag mét bewoners en organisaties vormgeven aan de samenleving.’ aldus de opstellers van de brief.

De culturele sector vraagt daarom aan de gemeenteraad om de Cultuurvisie af te wijzen en gezamenlijk te werken aan oplossingen van de vele knelpunten voor een breed gedragen Cultuurvisie.