“Een prachtige route waar kennis, actualiteit, kunst, recreatie en sport bij elkaar komen,” roemt gedeputeerde Eddy van Hijum deze fietsroute, die slingert door Overijssel en Gelderland. Initiatiefnemer is de stichting IJsselbiënnale. Zij zetten kunst in als aanjager, katalysator en een manier om met kunst de veranderingen in het landschap in beeld te brengen.

Actuele kunstroute 

De impact van klimaatverandering is het thema van de IJsselbiënnale 2021. “Wij hebben deze spannende, mooie en actuele fietsroute de titel ‘Tij, Tijd en Tijdelijkheid’ meegegeven,” zegt Mieke Conijn, directeur van de IJsselbiennale. “Maar liefst 27 professionele kunstenaars uit binnen- en buitenland hebben zich speciaal voor deze route laten inspireren. Zij verbeelden door kunstwerken en installaties wat voor impact het klimaat op ons landschap heeft.” Langs de route worden plekken uitgelicht en verhalen verteld over het rivierenlandschap van de IJsselvallei. 

Fietsen door het landschap 
De beste manier om de IJsselbiënnale te beleven is op de fiets. De kunstroute is onderverdeeld in verschillende fietsetappes. De IJsselbiënnale is dé aanleiding om dit prachtige gebied te ontdekken en op bijzondere wijze te verkennen. Onderweg is er een rijk gevarieerd programma te volgen met rondleidingen, lezingen van kunstenaars, muziek en theater in de uiterwaarden, bij sluizen en op landgoederen.De route is mogelijk gemaakt door een regio-brede samenwerking met ruim 100 partners. Provincie Overijssel is een van de vele partijen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze culturele fietsroute. Meer info: ijsselbiennale.nl