Hoe is de situatie in Overijssel 15 jaar na het onderzoek van 2004 en wat is het beeld tot 2030 voor de huisartsenzorg in Overijssel? De CU wil graag een actuele update voor 2019. Fractievoorzitter Jan Westert: “In 2004 is er door de provincie Overijssel een uitgebreid onderzoek gedaan naar de huisartsenzorg. De reden was toen dat veel oudere huisartsen hun praktijk wilden beëindigen. We zijn nu vijftien jaar later. Kan de provincie helder maken hoe het er tot 2030 voor staat met de huisartsenzorg in Overijssel?” 

“De leefbaarheid en sociale kwaliteit van het landelijk gebied is zeer gebaat bij een goede huisartsenzorg. Maar kennelijk speelt de opvolgingsproblematiek ook in de stedelijke regio’s.” Aldus CU-woordvoerder Westert. De Gedeputeerde Staten moeten nog met een antwoord komen op de vragen van de CU.