De ChristenUnie wil dat er nu werk wordt gemaakt van korte termijn doelen. “Er valt nog zo veel te winnen door in te zetten ‘zon op het dak’, aldus statenlid Sybren Stelpstra. “Dat zijn quick wins in de noodzakelijke energietransitie.”

Met het dakenplan beoogt de ChristenUnie Overijssel ook dat de discussies over zonne-energie zich versmalt tot een debat over wel of geen zonneparken op landbouwgrond. De partij is voorstander van de zonneladder: eerst op daken, en als laatste op landbouwgrond. De ChristenUnie is ook voorstander van dat elke gemeente, gestimuleerd door de provincie met een dakenplan komt. Dat hoeven niet alleen zonnepanelen te zijn, maar kunnen ook groene daken zijn. De ChristenUnie wil dat dit plan in de nieuwe Statenperiode snel van de grond komt. De partij nodigt ook gemeenten uit alvast zo’n strategie voor zichzelf te ontwikkelen.

Er kan veel meer op het dak! “Ik zou willen dat de oude hit van Peter Koelewijn eigentijds werd uitgebracht ‘Zonne-energie komt van het dak af, we waarschuwen niet meer!’, zo besluit Stelpstra het pleidooi van de ChristenUnie Overijssel voor een dakenplan.