CU-statenlid Arjan Hof: ‘Deze uitheemse planten groeien overal doorheen, zelfs asfalt en beton houdt het niet tegen’. Hof wil weten of er door de provincie kan worden gewerkt aan een plan van aanpak. Ook wil de ChristenUnie weten of er een verhoogd gevaar voor de volksgezondheid en veiligheid bestaat rondom aantasting van dijken, waterkeringen en infrastructuur.

Voor gemeenten als Enschede en Hengelo is het vaak lastig om een eenduidige aanpak te hanteren in de strijd tegen deze planten omdat ze te maken hebben met verschillende terreinbeheerders en regelgeving. Op dit gebied is de provincie Gelderland tot een adequaat bestrijdingsplan gekomen dat begint bij samenwerking tussen alle betrokken instanties en beheerders.Hof stelt: ‘Wellicht dat dit ons tot voorbeeld kan strekken’.