De ChristenUnie vindt het dan ook belangrijk om met het COC en met het Meldpunt Discriminatie in Deventer in gesprek te blijven over een programma voor scholen en ook over de veiligheid van mensen. Want een goed begrip voor elkaar, maakt dat er ook meer respect is voor elkaar. Daar willen zij naar streven. 

Ook wil de CU dat de gemeente investeert in inhoudelijk goede programma’s rondom de verschillende aspecten van artikel 1 van de grondwet. Dat gaat veel verder dan geld besteden aan een kunstwerk of vlag of zebrapad. Dat discriminatie op welke grond dan ook niet wordt geaccepteerd. Dat veiligheid voor iedereen in Deventer normaal is. Daar heeft de CU als overheid en samenleving een taak in. Een taak die verder gaat dan een symbolisch ‘roze stembusakkoord’.