Enkele partijen in Deventer zijn vooral negatief over Diftar. De redenen die genoemd worden zijn zwerfafval, het dumpen van grof afval en de kosten. De verlaging van het gratis storten van 1000 kg grof vuil via 300 kg naar 100 kg, in een paar jaar tijd had voor de CU wat minder snel gemogen. De oplossing is volgens de fractie de pakkans van illegale stort vergroten en zwaarder straffen.

Tegen zwerfvuil moet volgens een aanvalsplan komen. Jasper Buist: ‘Voldoende afvalbakken in de openbare ruimte (waarin papier, PMD en restafval gescheiden kunnen worden) en invoering van statiegeld op blikjes en kleine petflesjes.’

In samenwerking met Circulus-Berkel gaat de gemeente, tegen over de huidige locatie, aan de Zweedsestraat een nieuwe milieustraat ontwikkelen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken heeft de gemeente Deventer de afgelopen jaren een deel van de afvalinkomsten gereserveerd. Naast de gemeente zal ook Circulus-Berkel in de nieuwe locatie investeren. Jasper Buist: ‘We hebben al vaak gezegd dat het hoog tijd wordt voor deze nieuwe milieustraat. De ontwikkeling ging tot nu toe traag. We zijn blij dat de realisatie weer een stapje dichterbij is.’