In 2018 is Salland CC gestart meteen eerste schoolsamenwerking (OBS De Wizard). Centraal staat om kinderen kennis te laten maken met een voor hen onbekende, maar wel ‘wereld’ sport, en dat in je eigen buurt. Deze slagbal sport past goed in het sportprogramma op scholen zorgt voor verbreding van het aanbod. Het initiatief stimuleert jonge kinderen ook om buiten schooltijd aan sport te doen en stelt onderwijsinstellingen in staat om de (gemeentelijk) cricketaccommodatie te kunnen gebruiken.

In 2019 volgde RKBS De Vijf-er het voorbeeld van De Wizard. De school (sport)docenten vinden de cricket gymlessen dynamisch, leuk en inspirerend. Met mooie extra’s zoals de toegang tot een buitensportaccommodatie en het spelenderwijs oefenen met de Engelse taal door de inzet van buitenlandse trainers. In juni bezocht De Wizard met ruim 150 leerlingen de interland Nederland –Zimbabwe.

Deze ervaringen hebben er toe aangezet om het programma ‘op maat’ te maken zodat invoering in het Deventer basisonderwijs mogelijk is. Hierbij is ook gebruik gemaakt van het introductie programma ‘Cricket4Kids’ van de nationale cricket bond. De ambitie is dat de eigen (vak)docent/sportcombinatiefunctionaris van de deelnemende basisscholen jaarlijks een paar keer cricket in de gymles geven (groepen 6 en 7). De deelnemende scholen krijgen de beschikking over speelmateriaal en voor een opleiding wordt gezorgd.

Praktische lesbrieven met oefen- en spelvormen maken onderdeel van het schoolpakket uit. Eén van de lessen wordt op de accommodatie van Salland CC gegeven met ondersteuning van cricket trainers.

Voor meer informatie: Ruben Weijl, r.weijl@inter.nl.net