Dit bedrag kan nog wijzigen doordat er bijvoorbeeld nog rekeningen voor zorg binnenkomen en de accountantscontrole nog niet klaar is. Op verschillende gebieden is er minder geld uitgegeven. Dit geeft ruimte om geld te reserveren om de gevolgen van de corona-crisis op te vangen. 

In het sociale domein is er (als gevolg van Corona) minder gebruik gemaakt van innovatiemiddelen WMO en het Meedoenbudget. Bij de WMO-dienstverlening is minder gebruik gemaakt van de verschillende maatwerkvoorzieningen. Dit geldt ook voor vraagafhankelijk vervoer. Een hogere rijksbijdrage zorgt voor een voordeel bij Jeugd en bij beschermd wonen valt geld vrij dat in de afgelopen twee jaar was betaald vanuit de algemene middelen. 

Er is veel vanuit huis gewerkt, hierdoor zijn minder kosten gemaakt. Personeel van de gemeente is flexibel ingezet waardoor minder inhuur nodig was voor bijvoorbeeld de uitvoering van de Tozo-regeling. 

Inmiddels is 2,9 miljoen gereserveerd voor mogelijke steun aan maatschappelijke organisaties die verliezen hebben als gevolg van Corona. De gemeente overlegt met de verschillende organisaties over de actuele situatie. 

Het uiteindelijke jaarresultaat wordt bekend bij het vaststellen van de jaarrekening, begin juli.