“Het college kiest voor maatregelen om de gehele Deventer economie te stimuleren, om ervoor te zorgen dat ondernemers zo snel mogelijk kunnen werken aan herstel”, aldus wethouder Economie Thomas Walder.

Corona-proof

Gemeentebelang hoopt dat hiermee allerlei leuke, kleine, gekke, gezellige en onderscheidende “coronaproof” initiatieven opgestart kunnen worden. Hierbij denken ze aan bijvoorbeeld kleinschalige activiteiten, optredens en concerten op pleinen en in parken. Ook bijvoorbeeld sportevenementenfietstochten, maar ook andersoortige buitenevenementen zoals autobioscopen, kleinschalige openluchtvoorstellingen in dorpskernen en parken.

Daarnaast vindt Gemeentebelang dat organisaties die activiteiten, die vanwege corona nu niet door kunnen gaan, maar al in een eerder stadium waren gepland en financiële ondersteuningen was begroot, dit alsnog in een later stadium krijgen toegekend.

Grote waarde voor het welzijn van de Deventenaren

Wanneer de gemeente de initiatievenvanuit de Deventer samenleving gaan ondersteunen en kunnen faciliterenis dit van grote waarde voor het welzijn en voor ontspanning voor al onze inwonersin de stad en in het buitengebied, volgens Gemeentebelang. Ook wil de fractie graag dat het consumentenvertrouwen verder omhoog gaat, want bedrijven en consumenten blijven voorzichtig om geld uit te geven. Deels door de opgelegde beperkende maatregelen, maar ook (groten)deels omdat velen erg voorzichtig zijn, omdat men ook niet weet wat de (nabije) toekomst gaat brengen. Als er dus uitnodigende initiatieven komen, waardoor consumenten op een positieve manier “gelokt” worden gaat dat erg bijdragen denkt de partij.  
 
Ook denkt Gemeentebelang dat dit een groei van bezoekers van buiten de gemeente aantrekt en Deventer nog meer op de kaart zet.