Cor is beschikbaar voor vragen over vrijwillige kavelruil in Raalte en WijheCor blijft ook als kavelruilcoördinator betrokken bij de kavelruilprojecten rondom de N35 en het Boetelerveld. Piet Dolman en Gerbert Engberts zijn kavelruilcoördinatoren in Deventer en Olst, waar ook het kavelruilproject Kavels voor Koeien Deventer loopt.  Bij kavelruilprojecten worden de kosten van het gesprek met de coördinator verrekend in een bijdrage per hectare geruilde grond.

Het doel van kavelruil is het verbeteren van de landbouwstructuur. Door uitvoering van de kavelruil wordt de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven efficiënter en wordt een bijdrage geleverd aan onder andere koeien in de wei, verkeersveiligheid, milieu, landschap en biodiversiteit en besparing op wegenonderhoud.

Monique van Schagen heeft de rol van Cor Bosch overgenomen als onafhankelijk contactpersoon en vertrouwenspersoon voor het buitengebied van de gemeente RaalteBewoners en ondernemers die vragen hebben of hun verhaal willen doen, over hun bedrijf of privésituatie, over wet- en regelgeving, over actuele ontwikkelingen, ingrijpende gebeurtenissen, of over ondersteuningsmogelijkheden kunnen haar bellen en een afspraak maken.

In het buitengebied van Salland zijn Babke Roeterdink (Raalte en Olst-Wijhe) en Martine van Burgsteden (Deventer) actief als erfcoaches. Bij hen kunnen erfeigenaren terecht met vragen over onderwerpen als vergroening en landschappelijke inpassing van het erf, transformeren van een bedrijfserf tot een woonlocatie, duurzaamheid, agrarisch ondernemen: innoveren, ontwikkelen, andere bedrijfsactiviteiten, opvolging en stoppen, asbestsanering, veiligheid of sociale knelpunten.