Ieder jaar controleert WDODelta 8.000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt. Het gaat hierbij om een totale lengte van ongeveer 2.500 km. Tot vorig jaar was hiervoor de inzet nodig van veel medewerkersBestuurslid Herman Odink: “Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te voeren. Dit is efficiënter en bespaart kosten. Met deze digischouw’ brengen satellietbeelden in kaart hoe de sloten zijn onderhouden en zijn schoongemaakt door eigenaren en onderhoudsplichtigen, zoals gemeenten en agrariërs. Onze medewerkers hoeven daardoor alleen nog die locaties te bezoeken die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen.”

Hoe wordt de controle uitgevoerd? 

In de periode half oktober tot en met de eerste week van november maakt een satelliet foto’s van het hele werkgebied. Een computerprogramma analyseert de foto’s en beoordeelt in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. Odink: “Voor een goed  functionerend watersysteem hebben we elkaar nodig. Slooteigenaren helpen het waterschap door de sloot goed te onderhouden en schoon te maken. Ook voor hun eigen aan- en afvoer van water is dit belangrijk. Sloten waar toch nog  te veel begroeiing in staat, worden door de software als ‘niet schoon’ beoordeeld. Eigenaren en onderhoudsplichtigen van deze sloten ontvangen van ons dan netjes een brief met het vriendelijke verzoek het alsnog voor elkaar te maken.”