In Deventer zijn verschillende vormen van kinderopvang die onder de controle vallen. De controle geldt voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang. Van de 62 kinderdagverblijven zijn 20 een VVE-locatie. Dit zijn locaties waar meer aandacht is voor kinderen in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan kinderen van 2 tot 4 jaar. De inspecties op deze locaties zijn uitgebreider van aard. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Als een voorziening de wet overtreedt, moet de gemeente handhaven. Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van deze taken aan de gemeenteraad.  Wethouder Jan Jaap Kolkman: “De gemeente wordt weer gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Deventer scoort sinds 2012 de A-status, de hoogst mogelijke categorie.” 

De Inspectie van het Onderwijs start in 2018 met een pilot waarin een nieuwe manier van toezicht op kinderopvang getest wordt. Deventer heeft interesse voor deelname aan deze pilot en zal dit aangeven bij de inspectie. De inspectie neemt later dit jaar een besluit welke gemeenten deelnemen aan de pilot.