Het Centraal Bureau voor Statistiek (C.B.S.) publiceerde vandaag de consumentencijfers weer. Het oordeel over het economisch klimaat is iets minder positief. De koopbereidheid verandert niet. Met 21 punten ligt het consumentenvertrouwen in de afgelopen maand ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (- 3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 (-41). Het consumentenvertrouwen ligt al sinds eind 2016 boven de 20.

Consumenten oordelen in augustus minder positief over de economie dan in juli. De deelindicator Economisch klimaat daalt van 43 naar 40. Zowel het oordeel over de afgelopen als dat over de komende twaalf maanden was minder positief dan in juli.
De koopbereidheid blijft gelijk in augustus. Deze deelindicator komt net als in juli uit op 9. Zowel over hun eigen financiële situatie als over de vraag of het een goede tijd is om grote aankopen te doen veranderde de mening van de consumenten nauwelijks.