In de Dorpskerk mogen maar 30 personen (incl. musici en vrijwilligers) worden ontvangen. Ook het volgende concert op 15 november (Twents Byzantijns Koor)  gaat niet door.