De TASO-regeling staat in principe open voor alle sportverenigingen die lid zijn van een sportbond die is aangesloten bij NOC*NSF. Heeft de sportvereniging eerder al gebruik gemaakt van de TOGS-regeling? Dan kan deze niet ook gebruik maken van de TASO-regeling. 

Een aanvraag voor een tegemoetkoming kun u indienen van 1 september tot en met 4 oktober 2020 op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. 

Wilt u hierover eerst meer informatie? Neem dan contact op met de Vereniging Sport en Gemeenten via het e-mailadres info@sportengemeenten.nl.