Raak me niet aan!

Anderhalve meter afstand, elkaar niet begroeten met een handdruk, laat staan met een kus of een omhelzing. Ik vind het een van de meeste ingrijpende veranderingen in het leven van alle dag. Het wordt zelfs het nieuwe normaal genoemd, de anderhalve meter samenleving. Op bezoek gaan bij een familie die je goed kent, moeder is net overleden, en dan geen hand kunnen geven, elkaar even troosten door vast te houden, een hand op de schouder… O ja, ik doe het braaf, want begrijp heel goed hoe belangrijk het op dit moment is om besmettingen te voorkomen, maar het nieuwe normaal? Ik moet er niet aan denken.

Uitgerekend in de dagen na Pasen lezen wij in de kerk dat Jezus tegen Maria Magdalena zegt ‘hou me niet vast’ of in een andere vertaling ‘raak me niet aan’. Is Jezus de profeet van de anderhalve-metersamenleving geworden?

Het is de ochtend van Pasen. De leerlingen hebben net ontdekt dat het graf van Jezus leeg is. Waar is hun geliefde Leraar en Vriend? Begrijpen ze al iets van opstaan uit de doden? Ze zijn in ieder geval nog overmand door verdriet. Een onschuldig mens is ter dood veroordeeld en de afschuwelijk kruisdood gestorven. Zelfs in de dood laten ze Hem niet met rust. In tranen dwaalt Maria Magdalena door de tuin waarin zich het rotsgraf van Jezus bevindt. Dan ziet ze in de tuin iemand staan. Het is Jezus, maar Maria kan het niet zien. Ik lees in de bijbel:

Jezus vroeg aan Maria: ‘Waarom huilt u zo? Zoekt u iemand?’ In de mening dat het de tuinman was zei ze: ‘Heer, als u het bent die Hem hebt weggenomen, zeg me dan waar u Hem hebt neergelegd; dan kan ik Hem laten halen.’ Jezus zei: ‘Maria!’ Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat is het Hebreeuws voor: meester.) ‘Houd Me niet vast’, zei Jezus. ‘Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun: “Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is.” Daarop ging Maria van Magdala aan de leerlingen verkondigen: ‘Ik heb de Heer gezien’, en ze vertelde hun wat Hij tegen haar gezegd had. (Johannes 20,15-18)

‘Hou me niet vast’, betekent hier dat Maria moet ontdekken dat Jezus op een andere wijze bij haar is. Hij is overgegaan naar het eeuwig leven bij de Vader. In een nieuwe dimensie is Hij bij haar, misschien wel dichterbij dan ooit.

Elkaar nabij zijn. Ik vind het wel wennen in het corona-tijdperk. En eerlijk gezegd, wil ik er niet aan wennen. Ik wens onze kinderen toe dat ze met elkaar kunnen spelen en ravotten, ik wens onze jongeren toe dat ze met elkaar kunnen dollen, aan elkaar kunnen klitten, ik wens onze ouderen toe dat ze omhelsd worden door hun kinderen, ik wens ons allen toe dat we elkaar met een handdruk, één, twee of drie zoenen kunnen begroeten… Laat dat op den duur maar weer normaal zijn.

Ja, ik weet hoe het zit en voorlopig doe ik voorzichtig. Maar mijn hart zegt: Raak me aan!

Marc Brinkhuis, diaken RK Heilige Lebuinus parochie