Op weg naar Pinksteren

Mijn naam is Cees de Gooijer en ik heb sinds december 2018 een parttime aanstelling als predikant in het Penninckshuis aan de Brink in Deventer.

Overigens ben ik niet de enige predikant , gelukkig is er een zeer gewaardeerde collega voor hetzelfde werk, Fulco van Hulst.

Het Pennickshuis herbergt drie groeperingen : een groot deel is van origine Doopsgezind, een kleiner deel is van huis uit Remonstrants, en er is een groep Vrienden.

Wat de groepen samenbindt is de hang naar vrijzinnigheid, dat we een liberaal standpunt innemen t.a.v. geloof, liturgie, uitleg en boodschap.

 

Dat we afwijken van andere meningen die in andere kerken gevormd zijn door traditie dan wel orthodoxie ,deert ons niet.

Integendeel, Zo’n afwijkende mening is bijvoorbeeld de volwassen doop bij de Doopsgezinden.

De doop wordt bediend op het moment dat je daar zelf voor kiest, dat je op een volwassen leeftijd zelf (meestal rond je achttiende levensjaar) je eigen geloofsbelijdenis vormgeeft op papier of zingend of in welke vorm dan ook en dat je daarna gedoopt wordt en daarmee ook lid wordt van de Doopsgezinde geloofsgemeenschap.

Het afwijkende bij de Remonstranten bestaat bijvoorbeeld uit de mogelijkheid dat zij die behoren tot LHBT groep ( Lesbiennes, Homo’s , Bi en Transsexuelen ) een kerkelijk huwelijksinzegening kunnen krijgen; die mogelijkheid bestaat al sinds 1986 , ver vooruit aan het z.g. Homohuwelijk voor de wet in 2001

De Bijbel is bedoeld voor de mens; mensen spelen de hoofdrol in de Bijbel en worden in hun tocht door hun leven geïnspireerd door God, door Jezus en door de Heilige Geest om stelling te nemen tegen het kwaad.

Er zijn vele soorten ‘ kwaad’,

Soms lijkt het erop, dat alleen het kwaad de boventoon voert in de wereld als je de media volgt;

Voor het goede, voor de levensvreugde, voor de liefde, voor wat het mooie in het leven is , is vaak minder plaats.

Goddelijke inspiratie om zelf stelling te nemen tegen het kwaad.

Maar wat de een verwerpelijk vindt , wordt soms door een ander geaccepteerd als het hoogste goed .

 

De laatste dagen worden we, meer dan ooit, geconfronteerd met een oplaaiend antisemitisme, met name vanuit Duitsland en de Arabische wereld.

In de beperkingen die, vanwege de Coronacrisis, ons opgelegd worden, blijken sommige mensen daar zo door gefrustreerd te zijn, dat ze hun onlustgevoelens, hun boosheid, botvieren op minderheidsgroepen of enkelingen .

Het is de schuld van het Jodendom, het is de schuld van de homo’s, dat er nu een vervaarlijk virus rondwaart over de gehele wereld.

In Nederland merken we een toename van discriminerend gedrag ten aan zien van homoseksuelen en etnische minderheidsgroepen;

een politicus wordt overladen met bedreigingen en verwensingen. In Amerika schreeuwen de orthodoxe T.V. dominees van het achter het televisiescherm uit dat de homoseksuelen de schuld dragen van de Coronacrisis.

Het wordt dus tijd dat de kerk zich daarover uitspreekt;

Het is de taak van de kerk, het is de taak van de geloofsgemeenschappen aan de Brink in Deventer om stelling te nemen tegen dat kwaad dat in dit geval discriminatie heet.

Hoe moet ze dat doen, hoe kan ze dat doen..

Door juist open te staan, door een veilige plek te bieden, voor die mensen die tot zondebokken zijn gemaakt door de frustraties van anderen, om die mensen te verwelkomen en hen een geestelijk dak aan te bieden.

 

Op 31 mei is het Pinksteren.

Het feest van de Geest,

Die kracht, die zomaar van buitenaf, mensen inspireert tot daden die leiden tot levensplezier,

Tot daden die leiden naar vrede, naar blijdschap, naar trouw en goedheid, naar geduld en zelfbeheersing (zo staat dat o.a. beschreven in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, ooit een grote groep Kelten, die plunderend door Griekenland trokken en zich daarna voorgoed vestigden rond Ankara).

Ik hoop dat het elke dag Pinksteren mag zijn .

Het ga je goed!

Geschreven door Cees de Gooijer, predikant Penninckshuis aan de Brink in Deventer