Er is nu vaak een bestemmingsplanherziening nodig om zonnepanelen op eigen grond aan te brengen, als het dak bijvoorbeeld niet geschikt is. Het college wil het makkelijker maken door van het bestemmingsplan af te kunnen wijken. Zo kan relatief snel en goedkoop, maar met de nodige waarborgen, toestemming worden verleend voor kleinschalige particuliere zonne-initiatieven. 

Wethouder Carlo Verhaar: “We willen in 2030 energieneutraal zijn. Daar dragen grotere initiatieven aan bij maar juist ook particulier initiatief wil ik eenvoudig mogelijk maken.”