De zoektijd voor een sociale huurwoning loopt steeds verder op en er komen minder woningen vrij voor verhuur. Voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben, kan een flexwoning een oplossing bieden. Het gaat om tijdelijke huur van ongeveer een jaar. De woning en de locatie kunnen eenvoudig zijn. Omdat huurders er tijdelijk wonen, komen deze woningen regelmatig beschikbaar voor nieuwe huurders. 

Leven weer opbouwen 

Wethouder Wonen Rob de Geest: “Flexwonen is een aanvulling op de reguliere woningmarkt. Er zijn altijd mensen die snel behoefte hebben aan een dak boven hun hoofd. Mensen die in scheiding liggen, die gedwongen hun huis moeten verkopen of alleenstaande statushouders. Wat voor hen allemaal geldt, is dat ze hun leven pas op kunnen bouwen als ze ergens wonen. Daarom wil het college de flexwoningen mogelijk maken.” 

Snel te regelen 

Flexwoningen zijn kleine woonunits die verplaatsbaar, stapelbaar en schakelbaar zijn óf units in bestaande gebouwen, zoals leegstaande kantoren. De bouw kan snel door prefab-elementen te  gebruiken. Door het tijdelijke karakter zijn de vergunningsprocedures korter. Voor een goede leefbaarheid wordt een beheerplan opgesteld en wordt er bij de toewijzing gelet op een goede mix van bewoners. De flexwoningen zijn niet bedoeld voor mensen met zware problemen. Daarvoor lopen, net als voor studenten en arbeidsmigranten, andere trajecten. 

Zoeken naar locaties 

Zoeken naar plek voor flexwoningen is aanvullend op de zoektocht naar reguliere bouwlocaties. Corporaties Rentree en Woonbedrijf ieder1 hebben aangegeven flexwoningen te willen realiseren, en zoeken naar geschikte locaties. In eerste instantie gaat het om ongeveer 150 wooneenheden, verspreid over verschillende locaties. 

Het college vraagt de gemeenteraad om 75.000 euro bij de Voorjaarsnota, om het idee van de flexwoningen verder uit te werken. De zoektocht naar geschikte locaties, de kaders en woonconcepten moet eind 2021 gereed zijn.