Al die partijen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan zowel de visie als uitvoering van diverse projecten en activiteiten gericht op het verbeteren van de gezondheid van onze inwoners. Het college wil met de gemeenteraad in gesprek over de visie.  

Visie biedt stevige basis 

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Er gebeurt al heel veel in Deventer en partijen weten elkaar te vinden. Deze visie gaat over ambities, de transformatie in zorg en sociaal domein en in het anders denken over gezondheid. De visie biedt een stevige basis om door te gaan op de ingeslagen weg.” 

Zelf oplossend vermogen bevorderen 

Anders denken en doen over gezondheid, krijgt steeds meer vorm in de Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag. De focus ligt op gezondheid, niet op ziekte, op perspectieven niet op problemen én op de eigen regie van mensen. Inwoners zijn zelf eigenaar van hun gezondheid en handelen daarnaar. Het zelf oplossend vermogen van mensen en hun netwerk wordt bevorderd. 

Eigen gezondheid verbeteren 

Vroegtijdig signaleren is ook belangrijk. Er kan dan sneller en effectiever ondersteuning worden geboden. Dit zorgt voor tevreden en gelukkige inwoners die eerder zelf initiatief nemen om de eigen gezondheid te verbeteren, eventueel met ondersteuning vanuit de eigen omgeving of algemene voorziening. Zij gaan zo minder snel een beroep doen op individuele voorzieningen.