Het college vraagt de gemeenteraad om krediet van 4 ton beschikbaar te stellen voor de aankoop en realisatie van de doorgang aan de Grote Overstraat 17. 

Groene oase 

Wethouder Rob de Geest: “Er wordt al sinds de jaren 80 gesproken over het toegankelijk maken van deze verrassend groene oase in de binnenstad. De Stadshof is een sterke impuls voor wonen en detailhandel en verhoogt de aantrekkelijkheid voor bezoekers van de binnenstad. Door nu het voortouw te nemen, komt eindelijk de weg vrij voor deze ontwikkeling.” 

Hoogwaardige nieuwe functie 

De Stadshof levert een positieve bijdrage aan het verblijfs-, woon-, winkel- en werkklimaat in de binnenstad. Er kunnen naar schatting 80 tot 100 appartementen worden gerealiseerd en het kan een hoogwaardige nieuwe functie in de binnenstad vervullen. 

Meer wonen goed voor binnenstad 

Meerdere vastgoedeigenaren zien mogelijkheden voor wonen als de Stadshof toegankelijk is. Daarom is de realisatie van een doorgang aan de Grote Overstraat wenselijk. HB-Capital wil boven de voormalige Blokker bijvoorbeeld graag appartementen realiseren. 

Partijen zijn enthousiast 

Voor de ontwikkeling van de Stadshof werkt de gemeente samen met vastgoedeigenaren, winkeliers, ondernemers en bewoners. Binnenstadsmanagement en Wonen Boven Winkels zijn enthousiast over het plan.