Twee zittende wethouders zijn in Deventer gekozen en hebben hun raadszetel ingenomen, zegt Korendijk: ‘Dat is op zich al raar, want je gaat jezelf controleren. Je keurt je eigen vlees. Dat ondergraaft de effectiviteit van de raad als controleur van de macht.’ 

Maar het wordt nog gekker, want ze stemmen ook gewoon mee over moties en amendementen: ‘We hebben al de bizarre situatie gehad dat het PvdA-raadslid Kolkman op advies van PvdA-wethouder Kolkman tegen een amendement van de ChristenUnie stemde, waardoor dat werd verworpen. Dan ben je wel heel erg afgedwaald van je controlerende functie.’ 

Korendijk verbaast zich erover dat beide wethouders niet voor een elegante oplossing kiezen: ‘Ze zijn door de kiezer gekozen, dus wat mij betreft hoeven ze hun zetel niet op te geven.. Maar het ligt voor de hand dat ze zich voortaan onthouden van stemming. Anders stemmen ze straks mee over moties die gaan over hun eigen functioneren en dat zou wel heel erg merkwaardig zijn.’ Aldus VVD-raadslid Harm Korendijk