De eerste taak van de waarnemend burgemeester was het beëdigen van de nieuwe wethouders. Dat zijn Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang), Jan Jaap Kolkman (PvdA), Carlo Verhaar (GroenLinks), Thomas Walder (D66) en Frits Rorink (CDA). Met de benoeming van de wethouders ontstonden er twee vacatures in de gemeenteraad, die dezelfde avond ingevuld zijn door Bert Roetert (Gemeentebelang) en Marco Harps (PvdA).

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd ook kort gesproken over het coalitieakkoord. Enerzijds blikten de coalitiepartijen (GB, D66, PvdA, GL, CDA) terug op de formatie en het akkoord. Anderzijds gaven de oppositiepartijen hun mening en visie op het gesloten bestuursakkoord.

Luister hier naar een interview met Daaf Ledeboer, fractievoorzitter van de VVD, over het bestuursakkoord.

 

Tot begin 2019

Ron König was voorheen wethouder van Arnhem en Rheden. Hij werd maandag 9 juli op het Provinciehuis in Zwolle geïnstalleerd en woensdagavond 11 juli welkom geheten tijdens de gemeenteraadsvergadering in Deventer.

De burgemeestersfunctie is openstaand vanwege het vertrek van burgemeester Andries Heidema, die als Commissaris van de Koning in Overijssel werd benoemd. König blijft waarschijnlijk tot begin 2019 aan als waarnemend burgemeester. Na de zomer start de procedure om tot een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester te komen in Deventer.

Achtergrond König

Ron König (1964, Doesburg) wordt getypeerd als een verbindend en inspirerend bestuurder die in staat is complexe dossiers succesvol af te ronden, en die enthousiasme en energie uitstraalt.

Hij heeft brede ervaring in het openbaar bestuur. Hij was voor D66 zowel wethouder in Rheden als in Arnhem. König begon zijn loopbaan als organisatieadviseur en interimmanager, onder andere bij Twynstra Gudde. Het accent lag daar op openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.