Dan halen vrijwillige collectanten geld op voor een toekomst zonder dementie en betere ondersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers.

In 2021 vindt de collecteweek plaats van 7 tot en met 13 november. Als collectant draag je echt bij aan de oplossing voor dementie.
Aanmelden kan via www.alzheimer-nederland.nl/collecte
Help je mee?
Alvast heel veel dank!!

Namens Willem Steijn, Coördinator en Jacquelien Gooiker, Wijkhoofd.
Samen maken we de collecte tot een succes!!