Het breekpunt tussen de partijen was de invulling van de extra wethouders. Hierover bleken de opvattingen tussen de partijen te ver uit elkaar te liggen. 

Alle betrokkenen betreuren het dat deze poging om een coalitie te vormen niet tot een succes heeft geleid.