Het akkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven voor Overijssel: Krachtige economieGoede bereikbaarheid, Hitte, droogte en wateroverlast, EnergietransitieAantrekkelijk wonen en ruimteVitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel. 

Formateur Bart Krol “Deze coalitie wil samen met inwoners, partners en de partijen in de Staten aan de slag om resultaten te boeken voor Overijssel. Met een open houding samen bouwen aan Overijssel. Dit akkoord vormt daarvoor een mooie basis.” 

Tijdens de presentatie zijn ook de kandidaten gepresenteerd voor het nieuwe College van Gedeputeerde Staten. Voor het CDA zijn dat Eddy van Hijum en Roy de Witte, voor de VVD Monique van Haaf, voor de PvdA Tijs de Bree, voor de ChristenUnie Bert Boerman en voor SGP Gert Harm ten Bolscher. Het is de bedoeling dat het nieuwe College op woensdag 19 juni aanstaande wordt geïnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten.