Eerder breidde VOS het distributiecentrum in Deventer al uit met 1.300 zonnepanelen, participeert VOS in ontwikkelingstrajecten voor het rijden op emissievrije waterstof en heeft VOS recent 60 Mercedes trucks aangekocht met camera als spiegel het geen het verhogen van de verkeersveiligheid ook bijdraagt om de CO₂-uitstoot verder te verminderen. Nu kan VOS ook  milieuneutraal transport voor haar klanten organiseren 

VOS heeft zich concrete doelen gesteld om CO₂-uitstoot te reduceren. En de volgende (logische) stap is om klanten daarin te betrekken. Door klanten de mogelijkheid te bieden om de eigen CO₂-voetafdruk terug te dringen. Om dat te realiseren investeert VOS in samenwerking met haar brandstofleverancier in internationale CO₂-compensatieprojecten dat bij voorbeeld ontbossing tegengaat en/of aanplant van nieuwe bomen realiseert. Door als klant een geringe extra bijdrage te betalen, kan VOS volledig CO₂-neutraal transport uitvoeren.  

VOS heeft dankzij haar duurzaamheidsbeleid al het certificaat voor de derde Lean & Green Star mogen ontvangen. Deze certificering staat voor de bijdrage aan het CO-reductie- programma dat organisaties stimuleert om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau. Door hieraan actief deel te nemen laat VOS zien zich in te spannen om transportprocessen duurzamer te maken. De uiteindelijke doelstelling van het programma is zero emissie, wat betekent dat een organisatie volledig CO-neutraal opereert. Dit niveau is bereikt wanneer een onderneming de vijfde en laatste Lean & Green Star ontvangt. Dat is dan ook het uiteindelijke doel van VOS.