Het doel van het arbeidsmarktonderzoek was om meer inzicht te krijgen op de arbeidsmarkt vanuit (sub)regionaal perspectief en te verwachten ontwikkelingen. Het rapport geeft input voor beleid en initiatieven in de verschillende (sub)regio’s. 

De bevindingen van Bureau Louter ondersteunen de richting die de partners in de Cleantech Regio onlangs hebben afgesproken in de Agenda Cleantech Regio 2019 – 2023. De regio heeft gekozen om qua werkgelegenheid in te zetten op (clean)technologiesector. En dan specifiek op banen voor hoger opgeleiden.
Daarbij is het voor de regio de uitdaging om hoger opgeleiden (hbo+) voor de regio te behouden of te werven. Hierbij spelen werkgevers en onderwijsinstanties een grote rol. En ook het vestigingsklimaat voor bedrijven en het leefklimaat voor de werknemers zijn belangrijke factoren om deze mensen aan de regio te binden. Het onderzoek geeft ook aan dat het belangrijk is om, voor jongeren die een hbo of wo studie volgen in de regio, het aantrekkelijk te maken om hier te blijven wonen en werken. Dit voorkomt op middellange termijn een (groter) tekort aan hoger opgeleid personeel in de regio. Hogescholen en universiteiten moeten daarom goed met openbaar vervoer bereikbaar zijn. 

Het onderzoek geeft voldoende handvaten om actief in de samenwerking ondernemers, onderwijs en overheid te zoeken naar kansen in de Cleantech Regio. De ambitie van de Cleantech Regio is dat in 2023 iedere werkgever de medewerkers heeft die nodig zijn. 

De Strategische Board Cleantech Regio was opdrachtgever voor het onderzoek door Bureau Louter. Dit mede namens de gemeenten Harderwijk, Apeldoorn, Deventer, Zutphen en FactorWerk.