Het is een breed palet waar de Cleantech Regio zich mee bezighoudt met als gemene deler dat de activiteiten bijdragen aan een duurzame welvaart voor de inwoners. 

Om de activiteiten nog beter te kunnen richten is in 2018 door de samenwerkende ondernemers, onderwijs en onderzoek en overheden de Agenda Cleantech Regio 2019 – 2023 vastgesteld. Een ambitieuze agenda waarin de Cleantech Regio aangeeft in 2023 25% minder CO2 te willen uitstoten, de meest circulaire regio in Nederland te willen zijn, met vervoer dat snel, slim én schoon is. Daarnaast heeft in 2023 iedere werkgever de medewerkers die nodig zijn, worden er minimaal 100 start-ups of businesscases per jaar gerealiseerd en staat de regio in de landelijke top 5 als dé vestigingsregio voor bedrijven en talenten. Op het gebied van energietransitie heeft de regio in 2018 28 initiatieven ondersteund die leiden tot minder CO2. Voorbeelden hiervan zijn ondersteuning van het Dutch Aviation and Airport Centre (DEAC), waterstof werkprogramma, warmtenet De Mars en het project Transform. Daarnaast is de Cleantech Regio trekker van de Regionale Energiestrategie. 
Op het gebied van circulaire economie heeft de regio 15 initiatieven ondersteund voor minder afval en hergebruik. In 2014 produceerde een inwoner van de regio gemiddeld nog 149 kilo restafval per jaar, in 2018 is dat verminderd naar 120 kilo. 

Snel, slim en schoon vervoer heeft in 2018 ook veel aandacht gekregen van de Cleantech Regio. Een aantal resultaten: 800 spitsmijdingen, 61 intelligente verkeerregelinstallaties, succesvolle e-bike probeeractie en vrachtfietsprobeeracties. Ook heeft de fietsroute Apeldoorn-Twello-Deventer een upgrade gekregen waardoor deze beter geschikt is voor e-bikes. De regio loopt voorop bij het landelijke samenwerkingsverband Talking Traffic waarbij data wordt gebruikt voor een beter doorstroming. 

Onder het thema vestigingsklimaat zijn in 2018 zowel de Regionale Woonagenda als het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) vastgesteld. Bij het RPW zijn afspraken gemaakt over bedrijventerreinen, kantoren en perifere detailhandel met als doel dat de provincie economisch aantrekkelijk blijft. Ook was er veel aandacht voor het omgevingsbeleid. De Transitietafel voedsel en landschap heeft onderzoek verricht naar de kansen voor regionale voedselvoorziening en steunde initiatieven als Heerenboeren in Loenen, voedselbos in Brummen en voedsel coördinatoren bij gemeenten. 

In 2018 heeft de regio op het gebied van human capital een arbeidsmarktonderzoek gedaan. Dit onderzoek bracht knelpunten en kansen aan het licht. Een aanvullend onderzoek onder werkgevers in de regio volgt. Verder heeft de regio initiatieven ondersteund zoals het Social Enteprise Café Zutphen, een Buy Social event, verbetering van doorstroom vanuit minder kansrijke mbo-studies, de zzp-coöperatie, het Fast Forward Saxion traineeship-programma en het voorstel voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid in de regio. 

De initiatieven vanuit het thema Innovatiekracht zijn onderverdeeld bij de thema’s energietransitie, circulaire economie en human capital. De Cleantech Regio heeft zich in 2018 aangesloten bij het innovatieve netwerk BOOST. Ook is de regio gestart met het formeren van een tafel smart industry waarin slimme, innovatieve ideeën met elkaar worden gedeeld; inspireren door van elkaar te leren. 

In de Cleantech Regio werken ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheden samen aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Economie en ecologie gaan hierbij hand in hand. De Cleantech Regio zoekt in haar samenwerking de verbinding met de omliggende regio’s.