Kansen vergroten 

Dit convenant is gericht om optimaal kansen te benutten voor statushouders. Met talentontwikkeling en maatwerk wordt dit beter mogelijk gemaakt. Deze maatwerkafspraken met de gemeenten verkorten de weg naar werk en vergroten de kansen op de arbeidsmarkt 

Het UAF draagt zorg voor een zorgvuldige intake, begeleidt de studenten tijdens de studie en biedt ook nazorg na start van een betaalde baan of stage. Dit gebeurt in afstemming met de gemeenten. Wethouder Annelies de Jonge van de gemeente Zutphen: “Wij zien veel gemotiveerde statushouders met talent. Een aantal is hoogopgeleid. Door hen goed te ondersteunen, wordt de kans op uitval verkleind en vergroten we aanzienlijk de kansen om mee te doen in onze samenleving. Werk, je eigen broek op houden, en ergens deel van uitmaken, wil uiteindelijk iedereen. Zeker voor deze kwetsbare groep vraagt dat extra aandacht en ondersteuning. Dit is goed voor henzelf en voor de Nederlandse samenleving.”