’S ochtends is er een excursie langs voorbeeldprojecten in Deventer. Deelnemers leren zo hoe de stationsomgeving klimaatbestendig is ingericht (inclusief de spoortunnels) en welke duurzame keuzes zijn gemaakt bij de nieuwbouw van het stadhuis. Regenwaterambassadeurs vertellen hoe ze bewoners stimuleren om zelf ook aan de slag te gaan. Voor wethouders is er een masterclass ‘Sturen aan klimaatadaptatie’.

 

Tijdens het middagprogramma wordt een mid-term review magazine gepresenteerd, is er een debat over het fenomeen risico- en adaptatiedialogen en worden ervaringen gepresenteerd met slimme, duurzame aanpakken van onderhoud, renovatie en gebiedsontwikkeling op stadswijk-niveau. Verder is er een presentatie van een Saxion-student.