Daartoe heeft de Overijsselse fractie een motie ingediend tijdens de behandeling van de begroting in Provinciale Staten.  Er wordt een toenemend tekort aan huisartsen gesignaleerd, waardoor met name en in de dorpen en op het platteland de huisartsenzorg onder druk komt te staan, maar ook in steden als Enschede is het tekort voelbaar.  De huisarts is een basisvoorziening voor de leefbaarheid van het landelijk gebied.  

De ChristenUnie wil samen met andere partijen dat het college van GS komt tot een plan van aanpak voor Overijssel. ”Er zijn onorthodoxe maatregelen nodig om nieuwe huisartsen te boeien en te binden”, aldus Jan Westert, eerste ondertekenaar van de motie. “Dat kun je beter samen doen in Overijssel dan per regio of gemeente apart. Bovendien moet er nauw worden samengewerkt met de huisartsen zelf en zal er ook naar Den Haag met een heldere gezamenlijke boodschap moeten worden gegaan.” Het gaat om maatregelen die de vestiging van huisartsen interessant maken om vooral jonge huisartsen te boeien. Geen huisarts in de buurt betekent een fors aanslag op de leefbaarheid in het landelijk gebied. Het College van GS wordt gevraagd om uiterlijk voor de zomer van 2020 met een eerste plan van aanpak te komen.