De fondsen zijn bewust op afstand van de politiek georganiseerd, zodat er geen individuele besluiten over investeringen in bedrijven door de politiek plaatsvindt. Maar uiteindelijk moet er uiteraard wel verantwoording worden afgelegd over het maatschappelijk kapitaal, aldus de fractie.

De ChristenUnie Overijssel vindt dat die verantwoording geen papieren werkelijkheid hoort te zijn. Daarom stelt CU-statenlid Jan Westert voor jaarlijks een fondsendag voor Provinciale Staten te organiseren, zodat we meer concreet zicht krijgen op wat de fondsen doen en betekenen voor de Overijsselse samenleving. Hij doet dat voorstel bij de behandeling van het voorstel om de fondsenstructuur te vereenvoudigen. Dat is een technisch onderwerp, maar de maatschappelijk impact van de fondsen is groot. “Die impact mag beter voor het voetlicht komen”, aldus het ChristenUnie-statenlid