Tijdens de commissievergadering over het Overijsselse cultuurbeleid kwam (digitale) laaggeletterdheid aan de orde. Het is een complex probleem dat veel aandacht vraagt. In de moderne samenleving en zeker ook door de overheid worden veel formulieren gebruikt. Officiële stukken zijn voor grote groepen mensen onleesbaar, maar ook eenvoudige teksten geven al problemen. Laaggeletterdheid zet mensen op achterstand. De ChristenUnie vindt daarom dat laaggeletterdheid prioriteit moet hebben. De Overijsselse ChristenUnie pleit voor een structurele, over meer jaren uitgespreide aanpak. Bibliotheken kunnen daar een essentiële bijdrage aan leveren vanuit hun kennis- en ontmoetingsfunctie. 

Minder dan een druppel op een gloeiende plaat
De provincie heeft voor deze coalitieperiode €200.000,- euro uitgetrokken voor laaggeletterdheid. De ChristenUnie vraagt zich af of dat voldoende zal blijken. Statenlid Jan Westert beschouwt het als een goede inzet, maar ook “minder dan een druppel op een gloeiende plaat”. Hij pleit voor een aanpak die meerdere jaren doorgaat waarbij met structurele middelen effectief gewerkt wordt aan een oplossing. De ChristenUnie zal de komende tijd laaggeletterdheid met prioriteit volgen en Gedeputeerde Staten daarop blijven aanspreken. “Het is een structureel probleem dat je niet oplost met kortdurende projecten”, aldus Westert.