De ChristenUnie komt daarom bij de begrotingsbehandeling met een motie, die ook gesteund wordt door het CDA en Groen Links om samen met Drenthe en Groningen te werken aan een gezamenlijke visie op deze spoorverbinding. De ChristenUnie vindt de lijn naast personenvervoer ook van belang voor goederenvervoer en als uitwijkmogelijkheid in de treinverbinding naar het noorden. Het rapport van Witteveen en Bos over de mogelijkheden is positief maar de ChristenUnie wil dat er een nadere toets plaatsvindt en vraagt daarom van het GS om een quick-scan samen met de andere provincies.