43 kandidaten voor de Provinciale Staten, 14 voor het Waterschap Drents-Overijsselse Delta en 12 voor het Waterschap Vechtstromen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werden zowel de kandidaten aan de leden voorgesteld, maar werden ook de bijbehorende verkiezingsprogramma’s vastgesteld. 

Tromp 

De lijst van Vechtstromen wordt aangevoerd door Hugo Tromp uit Ommen, nu werkzaam voor Staatsbosbeheer, maar ook kandidaat voor het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen.  Hugo Tromp liet er geen misverstand over bestaan: “We hebben een grote verantwoordelijkheid voor een goed waterbeheer en het is tijd voor andere keuzes. Het thema water moeten we niet te smal moeten bekijken. De keuzes die wij maken in ons deel van de wereld hebben gevolgen voor mensen en dieren over de hele aarde.”  

Odink 

Herman Odink uit Nieuwleusen staat weer op nummer 1 voor waterschap Drents-Overijsselse Delta. Odink zit momenteel in het dagelijks bestuur van het waterschap. Hij hoopt het bestuurswerk na de  verkiezingen voort te kunnen zetten. Odink heeft een duidelijke ambitie: in 2025 is het waterschap energieneutraal. Daarvoor moeten nog een paar flinke stappen worden gezet, maar hij ziet de mogelijkheden om het voor elkaar te krijgen.  

Van der Velde 

Renate van der Velde is de topvrouw van de ChristenUnie-lijst voor de Provinciale Staten. Van der Velde is nu burgerlid van de huidige Statenfractie, waar ze actief op het terrein van de ruimtelijke ordening. Ze werkt als arbeidsjurist. ‘Politiek in de Staten gaat over echte dingen’, aldus Van der Velde. Wij kunnen met onze fractie daadwerkelijk dingen voor elkaar maken in onze mooie provincie.  

Met het vaststellen van zowel de kandidatenlijsten en de verkiezingsprogramma’s is de ChristenUnie klaar voor de campagne.